شرق ویروس انتقال دارویی پروتئین اخبار پزشکی

شرق: ویروس انتقال دارویی پروتئین اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات توضیح کلوب استقلال در مورد خبر جذب مهاجم عراقی

معاون ورزشی کلوب استقلال اعلام کرد که این کلوب برنامه ای جهت جذب مهاجم عراقی ندارد.

توضیح کلوب استقلال در مورد خبر جذب مهاجم عراقی

توضیح کلوب استقلال در مورد خبر جذب مهاجم عراقی

عبارات مهم : سرمربی

معاون ورزشی کلوب استقلال اعلام کرد که این کلوب برنامه ای جهت جذب مهاجم عراقی ندارد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام معاون ورزشی کلوب استقلال، ایمن حسین در لیست سرمربی استقلال نیست و این کلوب هیچ برنامه ای جهت جذب این بازیکن ندارد.

توضیح کلوب استقلال در مورد خبر جذب مهاجم عراقی

علی خطیر در همین خصوص به سایت کلوب استقلال گفت: ما بر اساس لیست سرمربی محترم کلوب اقدام به مذاکره و جذب بازیکن می کنیم. هر بازیکنی که حضورش در استقلال قطعی شود، از طریق سایت رسمی کلوب اعلام می کنیم.

وی ادامه داد: سایر اسامی که مطرح می شود، فقط گمانه زنی است و واقعیت ندارد. از رسانه های محترم و هواداران گرامی تقاضا می شود از مطرح کردن اسامی که واقعیت ندارد و در حد شایعه هست، خودداری کنند و اجازه دهند کلوب در آرامش نسبت به مذاکره و عقد قرارداد با بازیکنان مورد نظر سرمربی محترم اقدام نمایند.

معاون ورزشی کلوب استقلال اعلام کرد که این کلوب برنامه ای جهت جذب مهاجم عراقی ندارد.

واژه های کلیدی: سرمربی | مذاکره | استقلال | استقلال | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs